خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 101
بازديد ديروز: 114
بازديد کل: 189472
بروزرسانی: 14-11-1396
معاون دانشجویی

 

دکتر سید هادی حسینی

تلفن: 02433052431
فاكس: 02432283254
پست الكترونيكي: hhosseini@znu.ac.ir

sied_hadi@yahoo.com
 

 

وب سايت: http://www.znu.ac.ir/members/hoseini_hadi 

اهم وظايف اين حوزه را مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد

1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
2. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه ھای تحصیلی، رفاھی، سلامت؛
3. نظارت بر فعالیتھای مربوط به تسھیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه ھای رفاھی آنان؛
4. برنامه ریزی جھت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت دانشجویان موسسه؛
5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه؛
6. زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.

 

-

بازدید امروز: 9