خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 48
بازديد ديروز: 122
بازديد کل: 224850
بروزرسانی: 19-12-1399
معاون دانشجویی

 

دکتر محسن یاوری

تلفن: 02433052431
فاكس: 02432283254
پست الكترونيكي: Yavari@znu.ac.ir

Yavari.mohsen@Gmail.com
 

 

وب سايت:  http://www.znu.ac.ir/members/yavari-mohsen

اهم وظايف اين حوزه را مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد

1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
2. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه ھای تحصیلی، رفاھی، سلامت؛
3. نظارت بر فعالیتھای مربوط به تسھیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه ھای رفاھی آنان؛
4. برنامه ریزی جھت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت دانشجویان موسسه؛
5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه؛
6. زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.
 
سوابق مدیریتی :
اسفند 1399 تا کنون
معاون دانشجویی دانشگاه زنجان

آبان 1392 تا شهریور 1394:

مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

مهر 1388 تا آبان 1391:

مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

بهمن 1381 تا آبان 1385:

مدیر امور فرهنگی دانشگاه زنجان

عضو و دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی زنجان

مهر 1382 تا کنون:

مسئول پیگیری ایجاد رشته " مهندسی شیمی" در دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

فروردین 1381  تا کنون:

عضو هیات منصفه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانشگاه زنجان

مهرماه 1380 تا بهمن 1381 :

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

1379 تا 1383:

نماینده دانشکده مهندسی در کمیته تخصیص ارز و خرید های ارزی دانشگاه زنجان

اردیبهشت 1379 تا مهر 1381:

موسس و مدیر دفتر ارتباط  با صنعت و کشاورزی دانشگاه زنجان

عضو کمیته فنی نظارت و ارزیابی طرح های ملی و استانی

مهر ماه 1379 تا اسفند 1379 :

دبیر کمیته تدوین برنامه ده ساله دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

دی 1374 تا خرداد 1377 :

مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فروردین 1372 تا فروردین 1384 :

موسس و مدیر مرکز آموزش "رایانه دانشگاه"

مهرماه 1370 تا فروردین 1372:

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی زنجان

مهر ماه 1364 تا مهر ماه 1370 :

عضو دانشجو و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 

-

بازدید امروز: 4