خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارتبریک/ تقدیر


تبریک تشرف به خانه خدا
عرض تبریک حضور خانم ها حاجیه مریم سیفائی و حاجیه فاطمه لاله، آقایان دکتر حاج محسن افشارچی و حاج صمد بهنام