خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7836   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- عضو انجمن ایرانی اقلیم شناسی

2- عضو انجمن علمی جغرافیا

3- عضو انجمن ایرانی زمین شناسی