خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7397   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour

شرکت در کارگاههای آموزشی

1- شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با زبان برنامه NCL و کاربردهای آن

2- شرکت در کارگاه آموزشی آلودگی هوای کلان شهرها از نگاه اقلیم شناسی

3- شرکت در کارگاه آموزشی مدل سازی تغییرات آب و هوایی

4- شرکت در کارگاه آموزشی واکاوی داده های اقلیمی

5- شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد داده های مودیس در باندهای مادون قرمز حرارتی