خانه :: اساتید :: اخبار
ثبت نام بیست و پنجمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد؛
تاریخ عقد مجاز: 1 فروردین 1400 الی 31 شهریور 1401 (12-7-1401) ادامه خبر
دعوت به همکاری مرکز نیکوکاری منا
دانشچویان، کارکنان و اساتید (6-7-1401) ادامه خبر
مهر و مهربانی
مرکز نیکوکاری منا دانشگاه زنجان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین محترم می باشد (6-7-1401) ادامه خبر
پیام تبریک
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان به مناسبت آغاز سال تحصیلی (29-6-1401) ادامه خبر
دفتر هم اندیشی اساتید
 تاریخ بروز رسانی: 4-7-1396  
مشاوره دینی
 تاریخ بروز رسانی: 12-6-1396  
ارتباط با دفتر نهاد
 تاریخ بروز رسانی: 11-6-1396  
ارتباط با دفتر نهاد
 تعداد بازدید: 3793  
درباره نهاد
 تعداد بازدید: 2842  
مشاوره دینی
 تعداد بازدید: 2674