خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-7-1396
دفتر هم اندیشی اساتید

مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي در سال 1380 با هدف ساماندهی فعالیت های علمی ، آموزشی و فرهنگی استادان و ايجاد ارتباط میان تصميم گيران و مدیران نظام با بدنه عظيم علمي كشور در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تشكيل و راه اندازی شد. اين مركز از طریق ارتباط دوسويه با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور تلاش مي كند تا به راهكارهاي کاربردی و عملياتي در حوزه های گوناگون علمی، آموزشی و فرهنگی دست یابد. این راهكارها می تواند براي مسئولان و برنامه ريزان نهادها، دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با این موضوعات، مفيد بوده و گره گشاي مسائل و مشكلات آنان باشد.

اهداف و وظایف مرکز هم اندیشی
مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی اهداف گوناگونی را تعقیب نموده و وظایف متعددی را عهده دار است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
- بهره گيري از نظرات، ديدگاهها و راهكارهاي علمي و عملياتي استادان جهت کمک به تصميم سازي مديران ارشد نظام
- بسترسازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی استادان درجهت کمک به تصمیم‌سازی برای اجزای خرد و کلان نظام.
- ایجاد ارتباط با ارگانها و دستگاههای فرهنگی مرتبط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات آنها در جهت اهداف مرکز.
- ارتقای سطح معرفت دینی استادان و نخبگان دانشگاهی.
- سياستگذاري و برنامه‌ریزی جهت نشست‌هاي هم‌انديشي استادان و نخبگان در دانشگاهها.
- ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضاي هیئت علمی دانشگاههای کشور.
- گسترش فرهنگ نقادی، پرسشگري و آزاد انديشي بنیادین و روشمند در دانشگاهها.
- اهتمام جدی به نهضت نرم افزاری و تولید علم، راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست‌های هم‌اندیشی .
- تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه های گوناگون علمی و پژوهشی بویژه تحقق زمینه های وحدت حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه های نظری و روشهای کارکردی نظام.
- گسترش شبكه ارتباطات علمي ـ فرهنگي استادان.
- زمینه سازی برای فعال تر شدن ظرفیت های دینی، فرهنگی و... استادان در سطح دانشگاهها و کشور.
- گسترش فرهنگ هم اندیشی، مطالعه و پژوهش جمعی ـ مشارکتی و ارتباطات علمی ـ فرهنگی استادان.
- گسترش ارتباطات علمی ـ کارشناسی بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور.

 

دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه زنجان

دفتر هم انديشي اساتید دانشگاه با مسئوليت یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان دبير هم انديشي و حمايت شوراي هم انديشي دانشگاه اداره می شود. این دفتر ساماندهي کلیه فعالیت های مرتبط با مرکز هم انديشي استادان را در دانشگاه عهده دار هست. برگزاری دوره های دانش افزایی اعضای هیئت علمی و ضیافت اندیشه استادان و جلسات هم اندیشی اساتید از جمله فعالیت های این دفتر می باشد.

دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه در حال حاضر، دبیر دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه زنجان می باشند.

 

بازدید امروز: 2