خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 31-45 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجانآگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
تاریخ برگزاری 1401/04/06ساعت 15/30 مکان: سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی
25-03-1401
روابط عموميآگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای سرپرستی خوابگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از روز شنبه 1مرداد تا روز چهارشنبه 5مرداد 1401
28-04-1401
دانشکده کشاورزیاجاره 5 ساله باغ سیب از طریق مزایده
دانشکده کشاورزی در نظر دارد باغ سیب سه و نیم هکتاری خود را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید
26-07-1401
دانشکده کشاورزیاجاره باغ سیب از طریق مزایده
دانشکده کشاورزی در نظر دارد باغ سیب 8 هکتاری خود را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید
20-02-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاجرای نخستین طرح ملی ایران جوان؛
اهداء بسته لبخند مادری به زوج‌های دانشجوی دارای فرزند متولد ۱۴۰۱
29-06-1401
رصدخانه دانشگاه زنجاناختتامیه چهارمین کارگاه رصدخانه ملی ایران
چهارمین کارگاه مجازی رصدخانه ملی ایران به میزبانی گروه فیزیک دانشگاه زنجان به کار خود پایان داد
01-03-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاداره رفاه دانشگاه
گروه اطلاع رسانی
30-07-1401
معاونت پژوهش و فناوریادرس سایت فروش اینترنتی
کتابهای انتشارات دانشگاه زنجان
25-02-1401
دانشکده مهندسیارائه شفاهی سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
12 شهریور ماه
06-06-1401
معاونت دانشجوييارائه غذای تابستان به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
طبخ و توزیع غذای تابستان برای دانشجویان ارشد و دکتری از مورخه 1401/05/02 آغاز خواهد شد.
29-04-1401
معاونت دانشجوييارائه مشاوره تغذیه‌ای
ارائه مشاوره تغذیهای به دانشجویان
02-03-1401
روابط عموميارتحال حضرت زینب (س) تسلیت باد
ارتحال حضرت زینب (س) اسوه صبر، پاکی و ایمان تسلیت باد
17-11-1401
معاونت دانشجوييارتقاء سامانه صندوق رفاه دانشجویان
قطعی سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه جهت ارتقاء سامانه به مدت پانزده روز از 1401/11/06
05-11-1401
روابط عموميارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
02-09-1401
روابط عموميارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
04-03-1401