خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 541-555 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریرونمایی از کتب "ره نامه"
آیین رونمایی از مجموعه ۴۰ جلدی ره نامه (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در عناوین مختلف با دسته بندی موضوعی)
04-10-1402
معاونت پژوهش و فناوریرویداد
مهارت افزایی و هذایت شغلی
23-02-1402
معاونت پژوهش و فناوریرویداد دانشجویان در مسیر کسب و کار
دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار کرد
04-09-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیرویداد نیاز محور فناورانه
2و3 اسفند ماه - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
25-11-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریرویداد پایانی مسابقه دانشجویی دلفین برگزار شد
مسابقه دانشجویی دلفین در راستای توسعه ارتباطات دانشگاه زنجان با صنایع، با ابتکار شرکت صنایع غذایی دلفین و مرکز
15-12-1402
دانشکده مهندسیزمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
16 تا 30 اردیبهشت- دانشکده عمران
09-02-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان استفاده از سالم بدنسازی ویژه دانشجویان (بانوان)
روزهای زوج از ساعت 10 الی 11:30 از سوم نیرماه زیر نظر سرکار خانم طالبی
20-03-1402
دانشکده مهندسیزمان انتخاب واحد کارآموزی و پروژه
17 و 18 اردیبهشت ماه
16-02-1402
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی کلیه رشته ها
25،24،23اردیبهشت
26-01-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان بندی استفاده از اماکن ورزشی (دانشجویان پسر)
زمان بندی استفاده از اماکن ورزشی (دانشجویان پسر)
26-07-1402
دانشکده مهندسیزمان تشکیل کلاسهای بعدازظهر
نیم ساعت زودتر از زمان مقرر
19-01-1402
دانشکده مهندسیزمان دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی
19 تیرماه
17-02-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیزمان سوم تا هفتم مهرماه 1402
روبروی سالن غدیر دانشگاه زنجان
01-07-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان و مکان اولین برنامه کوهپیمایی انجمن کوهنوردی اساتید
روز پنج شنبه 14 دی ماه راس ساعت 8 حرکت از کنار سدگاوازنگ
13-10-1402
دانشکده مهندسیزمان و مکان مصاحبه دکتری
7 خرداد الی 19 تیرماه ساختمان اداری دانشکده مهندسی
10-03-1402