خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 541-555 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت پژوهش و فناوریسومین دوره جشنواره ملی امیرکبیر
امیرکبیر
26-11-1401
معاونت پژوهش و فناوریسومین فراخوان طرح جوانه
حمایت از پایان نامه ها/رساله های بازارگرا
22-03-1401
دانشکده کشاورزیشروع به کار انجمن نژادی گوسفند افشاری در دانشکده کشاورزی
-
25-05-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیشروع به کار غرفه فروش میوه در بازارچه دانشگاه
میوه فروشی دستچین
02-08-1401
روابط عموميشروع به کار همکاران جدید
جذب همکاران جدید از طریق آزمون استخدامی که بصورت متمرکز توسط سازمان سنجش کل کشور برگزار شد
02-09-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیشروع به کار واحد مکانیکی دانشگاه
مکانیک خودرو
26-09-1401
معاونت اداری مالیشروع بکار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس کارکنان
لیست قیمت و برنامه غذایی سلف سرویس کارکنان
26-02-1401
دانشکده علومشرکت پرتو افزار صنعت با همکاری دانشگاه زنجان برگزار می کند:
کارگاه مقدمه ای بر تحلیل دادهای فراطیفی توسط نرم افزار Hypertool
18-07-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه
اختتامیه جشنواره: بهمن 1401
19-07-1401
معاونت پژوهش و فناوریشعار هفته پژوهش و فناوری
شعار هفته پژوهش و فناوری و اسامی روزها
12-09-1401
دانشکده علومشماره تلفنهای جدید کارشناسان آموزش دانشکده علوم
.
26-04-1401
دانشکده علومشماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده علوم
به تفکیک رشته
12-06-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریشهر خدا، شهر همدلی
در ماه همدلی، با بندگان خدا همدلی کنیم...
28-01-1401
معاونت آموزشيشیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری
شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری
24-12-1401
معاونت دانشجوييشیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان
نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1401
22-03-1401