خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 556-570 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييصحت و سقم و اهمیت خبرهای انتشار آبله میمونی در اروپا و جهان
.
07-03-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401
18-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401
22-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1400
07-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401
11-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401
15-04-1401
مدیریت تربیت بدنیصعود 16 پله ای دانشگاه زنجان در بخش دختران در بین 61 دانشگاه
در پانزدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی و قرارگیری در جایگاه 12 با کسب کاپ نائب قهرمانی، مدال طلا و مدال برنز
03-05-1401
معاونت پژوهش و فناوریطرح
دستیار فناوری
01-03-1401
دانشکده کشاورزیطرح توانمندسازی، مهارت افزایی و یادگیری تجربی
دانشجویان رشته‌های کشاورزی
17-02-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرطرح مشارکت دانشگاهیان عزیز در بازسازی عتبات عالیات
 
10-02-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریطرح ملی حفظ قرآن کریم
ویژه دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده دانشگاهیان محترم
07-02-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیطرح نیکان
شرایط اعطای تسهیلات بانک تجارت (طرح نیکان)
10-03-1401
معاونت دانشجوييطرح پایش سلامت روان
اطلاعیه طرح پایش سلامت روان
24-07-1401
معاونت دانشجوييطرح پایش سلامت روان دانشجویان
اطلاعیه مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشگاه زنجان در رابطه با طرح پایش سلامت روان دانشجویان
14-06-1401
روابط عموميطی حکمی سرپرست دانشگاه، ریاست کمیته دستگاهی شد
حکم ریاست کمیته دستگاهی دانشگاه زنجان به دکتر جلال بازرگان سرپرست دانشگاه جامع استان داده شد
23-03-1401