خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 616-630 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت آموزشيقابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
برگزاری دوره آموزشی با عنوان " سنجش کلاسی- چالش ها و راهکارها " به صورت حضوری در دانشگاه زنجان
21-03-1401
معاونت پژوهش و فناوریقابل توجه اعضای هیئت علمی
پیمانی و رسمی- آزمایشی
12-02-1401
معاونت آموزشيقابل توجه دانش آموختگان دانشگاه زنجان
قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه زنجان
22-03-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرقابل توجه دانشجويان گرامي بخصوص دانشجویان جدیدالورود
جهت تشكيل پرونده در اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه زنجان
28-06-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرقابل توجه دانشجويان گرامي بخصوص دانشجویان ورودیهای جدید
جهت تشكيل پرونده در اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه زنجان
02-07-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرقابل توجه دانشجويان گرامي بخصوص دانشجویان ورودیهای جدید
جهت تشكيل پرونده ایثارگری در اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه زنجان
17-07-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرقابل توجه دانشجويان گرامي بخصوص دانشجویان ورودیهای جدید
جهت تشكيل پرونده در اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه زنجان
17-07-1401
معاونت آموزشيقابل توجه دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان
قابل توجه دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان
14-08-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان بومی
کنسل شدن غذای رزرو شده مورخه 1401/03/03 دانشجویان بومی
03-03-1401
مدیریت تربیت بدنیقابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در برنامه آبشار هشترخان روز پنج شنبه
21 مهر ماه- مسیر حرکت سرویس - لوازم مورد نیاز
19-07-1401
مدیریت تربیت بدنیقابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه
زمان : 12 آذرماه ساعت 20:15 در محل ساختمان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
08-09-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان جدید الورود
طرح پایش(کارنامه سلامت جسم)
10-07-1401
مدیریت تربیت بدنیقابل توجه دانشجویان دختر دانشگاه کلاس پیلاتس روزهای زوج ساعت
12 الی 13:30 در سالن آذرخش دانشگاه(جنب مسجد) دایر می باشد(کلاس ها رایگان می باشد)
24-01-1401
دانشکده کشاورزیقابل توجه دانشجویان دکتری علوم و مهندسی باغبانی
امتحان کتبی آزمون جامع دکتری علوم ومهندسی باغبانی
12-09-1401
دانشکده علومقابل توجه دانشجویان دکتری فیزیک
آزمون جامع دکتری فیزیک روز چهارشنبه مورخه 25 خرداد 1401 برگزار می شود.
22-03-1401