خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 571-573 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
بسیج کارکنانگواهی های دوره عفیفانه حجاب وعفاف
گواهی های دوره عفیفانه حجاب وعفاف
16-05-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگریادواره شهدای سادات
سالن همایش حسینیه اعظم زنجان
14-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعییازدهمین جشنواره رویش در دانشگاه زنجان برگزار شد
این جشنواره ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری به مدت 3 روز برگزار شد
23-02-1402