خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 646-660 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
08-08-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
17-07-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
ضرورت تکمیل تزریق 3 نوبت واکسن کوید 19
20-01-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
شماره تلفن های بهداری دانشگاه
28-09-1401
معاونت اداری مالیقابل توجه همکاران غیر هیئت علمی با مدارک تحصیلی فوق دیپلم به بالا
درخواست تحویل کلیه اسناد و مدارک مربوط به ارتقاء
22-08-1401
معاونت آموزشيقابل توجه همکاران محترم دانشگاه
بروزرسانی بانک اطلاعاتی عوامل اجرایی آزمون های سنجش
12-10-1401
مرکز فناوری اطلاعاتقابل توجه همکاران محترم هیأت علمی
دعوت از علاقه مندان به استفاده از مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف (HPC)
17-10-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری
قابل توجه پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری «بهمن ماه 1401 »
12-11-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ( Ph.D )
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ( Ph.D ) سال تحصیلی 1401-1400
31-02-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D )
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) سال تحصیلی 1402-1401
29-05-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1402-1401
28-06-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402-1401
08-06-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد(استعدادهای درخشان)
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی 1402-1401
02-07-1401
دانشکده مهندسیقابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی مکانیک
لزوم دقت در انتخاب دروس تخصصی انتخابی
18-11-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1401 و کارشناسی 1400
راهنمای رزرو و دریافت غذا توسط دانشجویان ورودی 1401 و کارشناسی 1400
22-06-1401