خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 61-75 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجويياطلاع رسانی مجدد بیمه حوادث دانشجویی
سال تحصیلی 1400-1401
25-04-1401
دانشکده مهندسیاطلاعات تکمیلی آزمون جامع دکتری دانشکده مهندسی
اسامی، زمان و مکان
23-09-1401
معاونت پژوهش و فناوریاطلاعیه
دستیار پژوهشی
23-12-1401
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
فرآیند پذیرش نمونه
26-07-1401
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
نحوه هماهنگی انجام آنالیز
26-07-1401
معاونت پژوهش و فناوریاطلاعیه
دانش آموخته محترم دانشگاه زنجان
06-04-1401
معاونت پژوهش و فناوریاطلاعیه
امریه سربازی
01-08-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه 2 انتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان دختر کارشناسی97 و کارشناسی ارشد 99 روزانه
29-03-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
تغییر تاریخ امتحانات روز 29دی ماه به 8 بهمن ماه سال جاری
20-10-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
12-06-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
در خصوص شروع سال تحصیلی 1402-1401
22-06-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
15-09-1401
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
به منظور بروزرسانی و ارتقاء سرور گلستان، سامانه آموزشی در دسترس نخواهد بود
24-03-1401
اداره اموالاطلاعیه اداره انبار و اموال
اطلاعیه اداره انبار و اموال بابت درخواستهای خرید
14-12-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه اداره خوابگاه‌ها
اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها
11-11-1401