خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 781-795 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی
اطلاعات کامل در رابطه با برگزاری آزمون جامع کتبی
07-08-1402
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی
تغییر زمان آزمون جامع
05-02-1402
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان نو ورود کارشناسی مکانیک
لزوم بررسی برنامه درسی
30-07-1402
مدیریت تربیت بدنیقابل توجه دانشجویان پسر ورودی مهرماه آخرین مهلت مراجعه به مرکز ارزیابی
تا پایان هفته اول دی ماه تعیین گردید. (فردا دوشنبه 20 آذر مرکز تعطیل می باشد)
19-09-1402
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک
درخصوص جلسات دفاعیه
30-01-1402
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی
در خصوص واحد کارآموزی و پروژه
08-02-1403
مرکز بهداشت و درمانقابل توجه دانشجویان گرامی
شرایط بیمه‌ دانشجویی تامین اجتماعی
12-09-1402
مرکز بهداشت و درمانقابل توجه دانشجویان گرامی
(نشت آموزشی خود مراقبتی )
04-02-1403
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان
27-03-1402
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
بیمه حوادث گروهی
19-07-1402
مدیریت تربیت بدنیقابل توجه دانشجویان، همکاران و مراجعه کنندگان به استخر دانشگاه (آقایان
آخرین ساعت پذیرش سانس استخر تا ساعت 21:30 و خروج می بایست تا ساعت 22:45 جهت رسیدگی به امور استخر انجام گردد
12-07-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریقابل توجه دانشگاهیان محترم
اعتکاف دانشجویی برادران دانشگاه های استان زنجان در مسجد باقرالعلوم(ع) دانشگاه زنجان برگزار می شود
07-11-1402
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
27-02-1402
مرکز بهداشت و درمانقابل توجه دانشگاهیان گرامی
عقد قرارداد آنلاین بیمه سرمد با داروخانه درمانگاه دانشگاه
04-02-1403
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
شماره تلفن های بهداری دانشگاه
17-05-1402