خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 976-990 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون فرهنگی همفکر
دوره رایگان آموزش بیمه- فن بیان، بازاریابی و فروش
15-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون فرهنگی همفکر برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان JOY، زمان: 5 آذرماه یکشنبه ساعت 13 الی 15
04-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون فرهنگی-ادبی سایه
محفل ادبی سایه- شب شعر دانشجویی
15-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون فرهنگی-ادبی سایه
ادامه برگزاری محفل های فرهنگی- ادبی سایه
21-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون هلال احمر
دوره آموزش کمک های اولیه
15-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون هنری تئاتر برگزار می کند
سلسله جلسات با موضوع "انسان و هنر"، زمان: سه شنبه 30 آبان ساعت 15:15
29-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون وژین
گزارش تصویر مراسم روز فرهنگ کانون وژین
27-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی شیمی کشور
جلسه شورای مرکزی و بازرسی
16-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن زبان انگلیسی برگزار می کند
جلسه ی بحث آزاد به زبان انگلیسی، زمان: دوشنبه 24 مهرماه 1402ساعت 10:30
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی ترویج، توسعه و ارتباطات روستایی برگزار می کند
آیین معارفه دانشجویان ورودی 1402، زمان: سه شنبه 9 آبان ساعت 10 تا 12
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
آیین معارفه دانشجویان جدیدالورود جغرافیا، زمان: 15 آبان ماه 1402 ساعت 10
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
ثبت نام در مسابقه حقوقی مووت پوینت، زمان: 24 اسنفد 1401
04-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
کارگاه آموزشی آشنایی با کارشناسی ارشد، زمان: دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 14:30
08-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
مسابقه ملی موت کورت دانشگاه زنجان، زمان: 25 اردیبهشت 402
14-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
گزارش تصویری از سخنرانی علمی با محوریت های مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، زمان: 7 اسفندماه 1402
12-12-1402