خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1036-1050 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی رباتیک برگزار می کند
دوره مقدماتی آموزش PYTHON، زمان: امروز تا 16 اردیبهشت
05-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست های علمی ژورنال کلاب، زمان: یکشنبه 20 اسفندماه 1402
20-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
وبینار آموزشی نرم افزار END NOTE، زمان: 11 و 12 اردیبهشت ساعت 19 الی 21
10-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
کارگاه مهارت های کاربردی مشاوره و رواندرمانی، زمان: چهارشنبه 1 و پنج شنبه 2 آذرماه 1402 ساعت 8 تا 12
23-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
ََAlienation Or Isolation، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 10:30
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
هزار سال با ادب پارسی، زمان: شنبه 8 اردیبهشت ساعت 13:30
05-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
کارگاه شعرنویسی، زمان: 17 و 24 اردیبهشت
10-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی شیمی برگزار می کند برگزار می کند
آشنایی با فرآیندهای عملیاتی شرکت پالایش نفت شیراز، زمان: 25 مهرماه ساعت 14 تا 16، زمان: 25 مهرماه ساعت 14 تا 16
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
ثبت نام در کارگاه آموزشی تغییر اقلیم، زمان: 25 و 26 فروردین 1403
19-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
تقدیر از برگزیدگان مسابقه عکاسی روزجهانی آب، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403
03-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
بازدید از سد تالوار زنجان و تجهیزات آن، زمان: 12 اردیبهشت 1403
26-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
دوره آموزش مقدماتی واترجمز، زمان: پنج شنبه ها و جمعه ها شروع از 3 اسفندماه
21-11-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
سخنرانی علمی با محوریت های مدیریت و حفاظت از منابع آب، زمان: دوشنبه 7 اسفندماه 1402
01-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
دوره پروژه محور کاربرد GOOGLE EARTH ENGINE، زمان: 2 اردیبهشت
26-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
وبینار آشنایی با فرآیند انتخاب واحد نیم سال دوم 1402-1403، زمان: 13 بهمن ماه 1402 11 الی 12:30
07-11-1402