خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1111-1125 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی مهندسی صنایع برگزار می کند
کارگاه کنترل پروژه، زمان: چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 ساعت 13تا 14:30
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
نشست علمی: چزا سفره من کوچک شد؟، زمان: سه شنبه 15 اسفندماه 1402- ساعت 10
13-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
سمینار آشنایی با گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، زمان: دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 ساعت 11:15
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند برگزار می کند
اکران و تحلیل اپیزود چهارم از مستند رازهای پول، زمان: یکشنبه 9 اردیبهشت ساعت 14
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند برگزار می کند
نشست های بازخوانی تاریخ معاصر ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی، زمان: یکشنبه 9 اردیبهشت ساعت 13
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی اقتصاد دانشگاه زنجان برگزار می کند
اکران فیلم MARGIN CALL، زمان: دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 10 صبح
17-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی اقتصاد و نجوم برگزار می کند برگزار می کند
اردوی بازدید از رصدخانه، زمان: یکشنبه 19 اردیبهشت 1403 ساعت 19
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی حقوق برگزار می کند
کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های حقوقی، زمان: دوشنبه 27 آذرماه
27-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی رباتیک برگزار می کند
دوره مقدماتی آموزش PYTHON، زمان: امروز تا 16 اردیبهشت
05-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست های علمی ژورنال کلاب، زمان: یکشنبه 20 اسفندماه 1402
20-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
وبینار آموزشی نرم افزار END NOTE، زمان: 11 و 12 اردیبهشت ساعت 19 الی 21
10-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
کارگاه مهارت های کاربردی مشاوره و رواندرمانی، زمان: چهارشنبه 1 و پنج شنبه 2 آذرماه 1402 ساعت 8 تا 12
23-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
ََAlienation Or Isolation، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 10:30
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
هزار سال با ادب پارسی، زمان: شنبه 8 اردیبهشت ساعت 13:30
05-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
کارگاه شعرنویسی، زمان: 17 و 24 اردیبهشت
10-02-1403