خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 91-105 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجويياعلام اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده انتخابات شورای صنفی
دواطلبان رد صلاحیت شده، می توانند تا انتهای ساعت کاری روز 16 آبان به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند
15-08-1401
مدیریت تربیت بدنیاعلام زمان کلاس های ورزشی بانوان دانشگاه و شرایط استفاده از کلاس
پیلاتس-دوچرخه سواری- والیبال
15-01-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراعلام فراخوان
شرکت در چهارمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهدوایثارگر کشور
08-11-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاعلام نتایج جشنواره عروج ثانیه ها
ویژه دانشگاهیان دانشگاه زنجان
08-03-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاعلام نتایج مسابقه
اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی میثاق نامه مکتب حاج قاسم(وصیت نامه سیاسی الهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)
25-10-1401
معاونت پژوهش و فناوریافتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
فناوری و فن بازار
14-09-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد دانشگاه
اقامه نماز جماعت نمازهای یومیه در دانشگاه زنجان
26-09-1401
مدیریت تربیت بدنیالمپیاد ورزشی دانشگاه های استان
المپیاد ورزشی دانشگاه های استان
14-01-1401
دانشکده مهندسیامتحان میان ترم فیزیک
به صورت هماهنگ
08-08-1401
روابط عموميامضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و معاونت حقوق بشر دادگستری
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری امضا شد
24-03-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ورود های 98 و 99
05-02-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان دختر کارشناسی ورودی 1400 و دانشجویان شبانه
02-06-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان پسر کارشناسی ورودی 1400
08-06-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
22-03-1401
معاونت پژوهش و فناوریانتخاب غرفه دانشگاه زنجان
بعنوان غرفه برتر
23-09-1401