خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1561-1575 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهکارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها
راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده
12-02-1402
مدیریت تربیت بدنیکارگاه گرم کردن پیش از تمرینات ورزشی
با مدرسی دکتر لیلا یوزباشی روز سه شنبه 21 آذرماه ساعت 12 در سالن منزوی ساختمان علوم اجتماعی
19-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی
کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه زنجان
23-10-1402
معاونت آموزشيکارگاه آشنایی با پهپادهای مناسب نقشه برداری و قوانین موجود در این حوزه
مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه با همکاری انجمن علمی مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان برگزار می کند:
18-09-1402
معاونت آموزشيکارگاه آموزش رفرنس دهی با نرم افزار
مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان با همکاری دانشکده مهندسی برگزار می کند:
02-10-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریکارگاه آموزشی
آشنایی با فرصت‌ها و مزیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان
25-04-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریکارگاه آموزشی
قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی
12-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارگاه آموزشی "جواهر دوزی"
سرای مهارت‌آموزی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه زنجان برگزار می کند
12-09-1402
کتابخانه مرکزیکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی
کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی
22-07-1402
دانشکده علومکارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی آزمایشگاهی
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401
18-09-1402
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیکارگاه آموزشی بیو انفورماتیک مقدماتی
برگزاری کارگاه آموزشی بیو انفورماتیک مقدماتی با استفاده از هوش مصنوعی GPT در زبان برنامه نویسی R
19-01-1402
معاونت آموزشيکارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در گوسفند و بز
مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان با همکاری گروه علوم دامی و شرکت آرژان ویرا برگزار می کند:
16-10-1402
دانشکده کشاورزیکارگاه آموزشی جیره نویسی طیور
انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان با همکاری آموزش های آزاد دانشکده کشاورزی برگزار میکند
12-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارگاه آموزشی خوشنویسی " خط نسخ "
سرای مهارت‌ آموزی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه زنجان
18-09-1402
دانشکده علوم انسانیکارگاه آموزشی مقدماتی SPSS
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
27-02-1402