خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 76-90 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مرکز رشد واحدهای فناوریارتقاء وضعیت بازیگران زیست‌بوم صنایع خلاق/پیگیری تشکیل آزمایشگاه ...
.
27-01-1403
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
06-07-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
23-03-1403
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
14-04-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
19-12-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 9 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه اخیر ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
02-10-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاردوی تابستانی فرزندان (اساتید و کارکنان) دانشگاه زنجان
(آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفـریحی دانش آموزی)
29-03-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاردوی تابستانی فرزندان (اساتید و کارکنان) دانشگاه زنجان - تابستان 1402
برنامه های فرهنگی، ورزشی، علمی، تفریحی و هیجانی ویژه دختران و پسران
06-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیاردوی زیارتی مشهد مقدس
(اطلاعیه شماره ۱)
07-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیاردوی زیارتی مشهد مقدس
(اطلاعیه شماره 2)
11-09-1402
بسیج کارکناناردوی یک روزه مرقد امام 1403
سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)
06-03-1403
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاردوی یکروزه طبیعت گردی
ویژه اساتید و خانواده اساتید
10-02-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاردوی یکروزه طبیعت گردی یرگزار شد
اردوی یکروزه طبیعت گردی ویژه اساتید، پنجشنبه 21 اردیبشهت در شهرستان میانه برگزار شد
27-02-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراز ایده تا مالکیت فکری
ویژه دانشجویان؛دانش پژوهان مستقر در پارک علم وفن آوری
20-09-1402
مدیریت تربیت بدنیاز همکاران بازنشسته مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تقدیر به عمل آمد
آقایان مهران غریبه و رحمان یوسفی همکاران تربیت بدنی بازنشسته گردیدند. آرزوی سلامتی وکامیابی برای ایشان
03-02-1403