خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 601-609 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
02-09-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
تور دانشگاه گردی، زمان: 1401/09/05 12 تا 14
03-09-1401
روابط عموميعرض تسلیت حضور آقای عسگر تروان
تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای عسگر تروان (اداره تغذیه)
05-09-1401
روابط عموميعرض تسلیت حضور خانم سعیده بهراملوئیان
تسلیت درگذشت "پدر" گرامی خانم سعیده بهراملوئیان (دانشکده علوم)
05-09-1401
روابط عموميعرض تسلیت حضور آقای حسین رستمی
تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای حسین رستمی (دانشکده علوم)
05-09-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و همکاری آموزش آزاد دانشگاه برگزار می کند
دوره‌ مهارت‌افزایی صنایع آشامیدنی، زمان: 1401/08/30
05-09-1401
دانشکده علوم انسانیمراسم معارفه دانشجویان نوورود گروه فلسفه
مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی 1401
05-09-1401
دانشکده علوممراسم ترحیم دانشجویان تازه درگذشته دانشکده علوم
یکشنبه 6 آذرماه ساعت 11 تا اذان ظهر در مسجد باقرالعلوم دانشگاه زنجان
05-09-1401
روابط عموميروز بسیج مستضعفین گرامی باد
سالروز تاسیس بسیج مستضعفین گرامی باد
05-09-1401