خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 901-907 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ کانون فرهنگی_هنری صنایع دستی برگزار می کند
نمایشگاه صنایع دستی، زمان: 12 تا 15 آذرماه
11-09-1402
دانشکده علوماطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری ریاضی
در نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402
11-09-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیتسلیت حضور خانم فریبا هاشمی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی خانم فریبا هاشمی (دانشکده مهندسی)
11-09-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیتسلیت حضور آقای مرتضی شکوری
عرض تسلیت درگذشت برادر گرامی آقای مرتضی شکوری (اموال دانشگاه)
11-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ نشریات برگزار می کند
کارگاه ویراستاری و گزارش نویسی، زمان: 12 آذر ساعت 12 تا 13:30
11-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیاردوی زیارتی مشهد مقدس
(اطلاعیه شماره 2)
11-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار می کند
دوشنبه های فرهنگ با عنوان شرح بوستان سعدی، زمان: دوشنبه 13 آذر 1402
11-09-1402