خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 76-90 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
اداره رفاه دانشجویانارائه حضوری مدارک وام جهت تائید وام
ارائه حضوری مدارک وام جهت تائید وام خصوصا ضروری و ودیعه مسکن الزامی می باشد
01-02-1403
دانشکده مهندسیارائه سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
20 شهریور
20-06-1402
دانشکده مهندسیارائه شفاهی واحد سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
20 شهریور ماه
04-04-1402
گیاهپزشکیارائه گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه وسترن استرالیا
مکان : آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی ، زمان: ساعت 13 ، دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
29-02-1403
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراربعین
چله غم عاشقان
14-06-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریارتقاء وضعیت بازیگران زیست‌بوم صنایع خلاق/پیگیری تشکیل آزمایشگاه ...
.
27-01-1403
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
06-07-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
23-03-1403
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
14-04-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
19-12-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 9 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه اخیر ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
02-10-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاردوی تابستانی فرزندان (اساتید و کارکنان) دانشگاه زنجان
(آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفـریحی دانش آموزی)
29-03-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاردوی تابستانی فرزندان (اساتید و کارکنان) دانشگاه زنجان - تابستان 1402
برنامه های فرهنگی، ورزشی، علمی، تفریحی و هیجانی ویژه دختران و پسران
06-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیاردوی زیارتی مشهد مقدس
(اطلاعیه شماره ۱)
07-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیاردوی زیارتی مشهد مقدس
(اطلاعیه شماره 2)
11-09-1402