خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 76-90 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجويياعلام اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده انتخابات شورای صنفی
دواطلبان رد صلاحیت شده، می توانند تا انتهای ساعت کاری روز 16 آبان به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند
15-08-1401
مدیریت تربیت بدنیاعلام زمان کلاس های ورزشی بانوان دانشگاه و شرایط استفاده از کلاس
پیلاتس-دوچرخه سواری- والیبال
15-01-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاعلام نتایج جشنواره عروج ثانیه ها
ویژه دانشگاهیان دانشگاه زنجان
08-03-1401
مدیریت تربیت بدنیالمپیاد ورزشی دانشگاه های استان
المپیاد ورزشی دانشگاه های استان
14-01-1401
دانشکده مهندسیامتحان میان ترم فیزیک
به صورت هماهنگ
08-08-1401
روابط عموميامضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و معاونت حقوق بشر دادگستری
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری امضا شد
24-03-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ورود های 98 و 99
05-02-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان دختر کارشناسی ورودی 1400 و دانشجویان شبانه
02-06-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان پسر کارشناسی ورودی 1400
08-06-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
22-03-1401
دانشکده مهندسیانتخاب واحد ترم تابستان
پروژه و کارآموزی
25-02-1401
دانشکده علوم انسانیانتخاب واحد ترم تابستان
پروژه و کارآموزی
25-02-1401
دانشکده علومانتخاب واحد درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان
روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 اردیبهشت در سامانه گلستان
25-02-1401
دانشکده علومانتخاب یک دانشجو پژوهشگر و یک دانشجو فناور برتر
مهلت ارسال فرم های تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشکده تا چهارشنبه 9 آذرماه 1401
08-09-1401
معاونت دانشجوييانتخابات شورای صفی دانشجویان
ثبت نام داوطلبین از 1401/08/30 الی 1401/09/02
30-08-1401