خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 106-120 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراستعداد سنجی
طرح استعدادسنجی و توانمندسازی جامعه شاهد و ایثارگر
05-03-1403
معاونت پژوهش و فناوریاستفاده از توانمندی علمی دانشگاه
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی...
03-04-1403
معاونت پژوهش و فناوریاصلاح و معرفی سه رقم گیاه دارویی ماریتیغال
توسط دکتر جلال صبا و دکتر اعظم ملکی برای اولین بار در کشور
08-12-1402
معاونت دانشجويياطلاع رسانی زمان شروع فرایند تسویه حساب دانش آموختگان
جهت جلوگیری از تک قسطه شدن بدهی های صندوق، پس از اتمام سنوات مجاز، در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب اقدام نمائید
05-04-1402
دانشکده کشاورزیاطلاع رسانی و بررسی جزییات (چالشها و جوایز) رویداد فناورانه آپیک
بدین وسیله از تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مشاوران و دبیران محترم انجمن های علمی دانشکده کشاورزی برای شرکت..
09-03-1402
دانشکده علوماطلاعیه
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم
09-03-1403
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
امکان استفاده از اعتبارات شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در آزمایشگاه مرکزی
03-02-1403
معاونت اداری، مالی و توسعه منابعاطلاعیه
اطلاعیه
27-03-1403
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
توقف ارائه خدمات آزمایشگاه مرکزی در ایام تعطیل
18-05-1402
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه
درخصوص برنامه سهند همکاران دانشگاهی (تاریخ اجرا 24 و 25 خردادماه)
06-03-1403
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی
01-02-1403
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
20-01-1402
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
09-02-1403
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
30-01-1402
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی( در خصوص نحوه دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات)
14-01-1403