خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1636-1650 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکانون دخترانه طوبی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان
با همکاری کانون همیاران سلامت مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه زنجان برگزار می کند:
08-03-1403
معاونت پژوهش و فناوریکتاب آقای دکتر دولتی از اساتید دانشکده کشاورزی
منتشر شد
14-05-1402
مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگیکتاب من به توان تو
مرکز مشاوره و سبک زندگی
14-08-1402
معاونت پژوهش و فناوریکتاب نیازهای غذایی ترجمه استاد گروه علوم دامی
توسط انتشارات دانشگاه منتشر گردید
15-05-1402
معاونت پژوهش و فناوریکسب درجه "ب"
توسط مجله "پژوهش ‌های جغرافیای اقتصادی"
17-11-1402
معاونت پژوهش و فناوریکسب درجه الف
نشریه تاملات اخلاقی
04-09-1402
معاونت پژوهش و فناوریکسب رتبه 19 دانشگاه زنجان
در بین 95 دانشگاه ایران
19-01-1402
مهندسی مکانیککسب رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد
توسط آقای حمیدرضا باقرشاهی
23-03-1403
معاونت پژوهش و فناوریکسب رتبه 23 مؤسسه Clarivate Analytics برای دانشگاه زنجان
حضور دانشگاه زنجان در بین مؤسسات پر استناد جهان
04-04-1403
معاونت پژوهش و فناوریکسب رتبه الف توسط
مجله تأملات فلسفی
05-06-1402
معاونت پژوهش و فناوریکسب رتبه ج
برای نشریه "زیست فناوری گیاهان دارویی"
27-12-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرکسب رتبه دانشجوی شاهد وایثارگر
کسب رتبه سوم رشته قرائت و رتبه دوم رشته نقاشی در جشنواره شهید آوینی
16-02-1403
مدیریت تربیت بدنیکسب عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج پسران و دوم مسابقات والیبال دختران
توسط دانشجویان دانشگاه زنجان در مسابقات قهرمانی مناطق
09-10-1402
دانشکده علومکسب عنوان پژوهشگربرترسازمان حفاظت محیط زیست کشورتوسط آقای دکتریافتیان
در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران محیط زیست در سال ۱۴۰۲
11-10-1402
مدیریت تربیت بدنیکسب مدال برنز رشته پنچاک سیلات توسط جناب آقای جواد دولتخواه
دانشجوی رشته صنایع دانشگاه زنجان در مسابقات قهرمانی آسیا و اوپن کاپ خاورمیانه
23-08-1402