خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1681-1686 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
بسیج کارکنانگواهی های دوره عفیفانه حجاب وعفاف
گواهی های دوره عفیفانه حجاب وعفاف
16-05-1402
دانشکده علومگپ و گفت فناورانه
دوشنبه 7 خرداد- ساعت 11- طبقه دوم ساختمان مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان
01-03-1403
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگریادواره شهدای سادات
سالن همایش حسینیه اعظم زنجان
14-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعییازدهمین جشنواره رویش در دانشگاه زنجان برگزار شد
این جشنواره ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری به مدت 3 روز برگزار شد
23-02-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرییازدهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه زنجان
1 الی 5 مردادماه، مشهد مقدس
02-04-1403
دفتر ریاست و روابط عمومییوم الله 13 آبان گرامی باد
13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد
13-08-1402