خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 346-360 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیزمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
16 تا 30 اردیبهشت- دانشکده عمران
09-02-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان استفاده از سالم بدنسازی ویژه دانشجویان (بانوان)
روزهای زوج از ساعت 10 الی 11:30 از سوم نیرماه زیر نظر سرکار خانم طالبی
20-03-1402
دانشکده مهندسیزمان انتخاب واحد کارآموزی و پروژه
17 و 18 اردیبهشت ماه
16-02-1402
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی کلیه رشته ها
25،24،23اردیبهشت
26-01-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان بندی استفاده از اماکن ورزشی (دانشجویان پسر)
زمان بندی استفاده از اماکن ورزشی (دانشجویان پسر)
26-07-1402
دانشکده مهندسیزمان تشکیل کلاسهای بعدازظهر
نیم ساعت زودتر از زمان مقرر
19-01-1402
دانشکده مهندسیزمان دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی
19 تیرماه
17-02-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیزمان سوم تا هفتم مهرماه 1402
روبروی سالن غدیر دانشگاه زنجان
01-07-1402
دانشکده مهندسیزمان و مکان مصاحبه دکتری
7 خرداد الی 19 تیرماه ساختمان اداری دانشکده مهندسی
10-03-1402
دانشکده علومزمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم
7 خرداد الی 11 تیر، ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار
06-03-1402
دانشکده علومزمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم
7 خرداد الی 11 تیر، ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار
17-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرزنان وکنشگری اجتماعی در اسلام
زنان فرهنگ وجامعه پیشرو الگوی سوم زنان
01-09-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیسالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد
سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد
03-03-1402
بسیج اساتیدسالگرد شهادت شهید شهریاری
ویژه برنامه گرامیداشت سالروز شهادت شهید شهریاری
07-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیستاد استقبال از دانشجویان نوورود برگزار می کند
استقبال از دانشجویان نوورود مهرماه 1402، زمان: دوشنبه 17 مهرماه 1402
18-07-1402