خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 646-660 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیدعوت به حضور در همایش پیاده روی دانشگاهیان دانشگاه زنجان
روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه با حضور دانشجویان و همکاران دانشگاهی (دختران و پسران) همراه با قرعه کشی جوایز
11-02-1403
مدیریت تربیت بدنیدعوت به حضور در همایش پیاده روی دانشگاهیان دانشگاه زنجان
روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه با حضور دانشجویان و همکاران دانشگاهی (دختران و پسران) همراه با قرعه کشی جوایز
16-02-1403
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیدعوت به مراسم جشن
روز ملی جمعیت
27-02-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیدعوت به مراسم جشن
روز ملی جمعیت
30-02-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگردعوت به همکاری
معاونت فرهنگی بنیاد شهید
06-03-1402
دانشکده مهندسیدفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی گروه برق
صبح دوشنبه 20 شهریور
06-06-1402
دانشکده مهندسیدفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی گروه برق
20 شهریور
20-06-1402
دانشکده مهندسیدفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18 تیرماه
فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برق
01-03-1403
دانشکده مهندسیدفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی کامپیوتر
بهبود قطعه‌بندی تومورهای مغزی در...14 تیرماه ساختمان اداری
07-04-1402
معاونت پژوهش و فناوریدفتر فناوری و ارتباط با جامعه
برگزار کرد
27-03-1403
معاونت پژوهش و فناوریدفتر فناوری و ارتباط با جامعه - بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان
از مجتمع کالسیمین و معدن انگوران
08-03-1402
معاونت پژوهش و فناوریدفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان
با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان برگزار می‌کند
05-10-1402
معاونت پژوهش و فناوریدفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه مهارت شغلی: چگونه در مصاحبه شغلی موفق شویم؟
02-02-1403
معاونت پژوهش و فناوریدفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار کرد
بازدید دانشجویی از نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران
27-08-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان برگزار می کند:
اردوی فرهنگی تفریحی وفاق و همدلی، ویژه دانشجویان فعال فرهنگی
27-02-1402