خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 841-855 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات- پسران
29-07-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات
فراخوان عضویت در تیم شنای دانشگاه جهت حضور در مسایقات- پسران
02-08-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان عضویت در تیم بدمینتون پسران
جهت حضور در مسابقات منطقه ای بهمن ماه سال جاری
30-10-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان شناسایی شرکت‌های توانمند در زمینه تولید و ساخت داخل قطعات
.
27-01-1403
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریفراخوان شرکت در افکارسنجی فرهنگی
پرسشنامه بررسی وضعیت فرهنگی دانشگاه زنجان
11-04-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان حمایت از طرح‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی
ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی از طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های فعال در این حوزه حمایت می‌کند
13-09-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان حمایت از طرح های توسعه فناوری درحوزه اپتیک و کوانتوم
.
05-07-1402
معاونت اداری، مالی و توسعه منابعفراخوان جذب همکار دانشجو در رشته های معماری، عمران، برق و مکانیک
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، جهت همکاری به صورت کار دانشجوویی دعوت به همکاری می نماید.
06-03-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان توسعه و تولید راه‌حل‌های پیشرفته برای امنیت سایبری در صنعت برق
.
20-10-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان تشکیل تیم ووشوی دانشگاه (دختران و پسران)
جهت شرکت در مسابقات مناطق (کسب سهمیه المپیاد)
20-10-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان تشکیل تیم شنا و نجات غریق دانشجویان دختر دانشگاه زنجان
فراخوان تشکیل تیم شنا و نجات غریق دانشجویان دختر دانشگاه زنجان (اعزامی به مسابقات مناطق)
23-07-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان تشکیل تیم دوومیدانی دختران و پسران
جهت اعزام به مسابقات مناطق در بهمن ماه سال جاری
12-10-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان تشکیل تیم تکواندوی دختران و پسران دانشگاه
جهت کسب سهمیه حضور در مسابقات شانزدهمین المپیاد دانشجویی دانشجویان سراسر کشور به میزبانی اصفهان
11-10-1402
مدیریت تربیت بدنیفراخوان تست ورودی جهت عضویت در تیم شنای دختران
با سابقه عضویت در تیم های کشوری واترپلو، شنا و نجات غریق
22-02-1403
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان «کسب دانش فنی تولید کلرومتان در مقیاس پایلوت»
.
19-02-1403