خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 871-885 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
این هفته به یاد شهید پرویز جوزی
13-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
در یک نگاه به یاد شهید پرویز جوزی
16-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
زیارت مزار مطهر شهدای گمنام شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر
20-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
در یک نگاه
20-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
ویژه برنامه 9دی وشهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با روایت گری آقای احمدمحمدی
09-10-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
زیارت قبور مطهر شهدای گمنام شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر
27-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
در یک نگاه
28-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
زیارت مزار مطهر شهدای گمنام شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر
03-04-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
در یک نگاه به یاد شهید یداله طاهری
03-04-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
ویژه برنامه هفته بسیج با روایت گری آقای دکتر واحدپور
04-09-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
زیارت مزار مطهر شهدای گمنام شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر همراه با روایت گری
10-04-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
زیارت قبور مطهر شهدای گمنام شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر
20-02-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
در یک نگاه
10-04-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشنبه ها با شهدا
زیارت مزار مطهر شهدای گمنام شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر
17-04-1402
مدیریت تربیت بدنیشروع کلاس های آموزشی کاراته- تنیس روی میز- بوکس (ویژه دانشجویان پسر)
در سالن آذرخش و تنیس روی میز
03-02-1403