خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 886-900 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی محیط زیست دانشگاه زنجان
گزارش تصویری از پاکسازی گاوازنگ به کمک انجمن علمی محیط زیست دانشگاه به همراه یاران طبیعت زنجان
26-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی مهندسی صنایع برگزار می کند
آموزش تحلیل تکنیکال، زمان: 6 اردیبهشت 1402
28-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی مهندسی مواد متالوژی دانشگاه زنجان برگزار می کند
وبینار: اینجا اونجا، زمان: جمعه 19 خرداد 1402 ساعت 19
16-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برگزار می کند
کسب و کار در دنیای کامپیوتر، زمان: دوشنبه 27 آذر ماه
27-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی نانو برگزار می کند
ثبت نام سیزدهمین مسابقه ملی نانو، زمان: 12 آذر 1402 تا پایان آذرماه
12-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی نجوم برگزار می کند
گزارش دورهمی رصدی در شب اوج بارش شهابی برساووشی توسط انجمن نجوم دانشگاه زنجان، زمان: 21 مرداد 1402
11-06-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن های علمی دانشکده کشاورزی
جلسه انتخاب دبیرکل انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هم اندیشی دبیران
10-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن های علمی دانشگاه زنجان
گزارش تصویری از افتتاحیه جشنواره حرکت
17-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن های علمی دانشگاه زنجان
جلسه هم اندیشی و انتخاب دبیر کل انجمنهای علمی دانشکده علوم
22-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
پانزدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه زنجان، زمان: 6 الی 8 خرداد 1402
02-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
اختتامیه جشنواره حرکت، زمان: دوشنبه 8 خرداد ساعت 15
07-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- بسیج دانشجویی برگزار می کند
گرامیداشت روز دانشجو، زمان: سه شنبه 14 آذرماه 1402 ساعت 15
15-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- بسیج دانشجویی برگزار می کند
تکریم روز دانشجو، زمان: 13 آذر 1402 ساعت 15
12-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- بسیج دانشجویی برگزار می کند
گزارش تصویری مراسم گرامیداشت شهید گمنام، زمان: دوشنبه 27 آذرماه
27-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- بسیج دانشجویی برگزار می کند
مسابقه مکتب سلیمانی، زمان: از امروز لغایت تا 10 دی ماه 1402
04-10-1402