خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1051-1065 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدر نشست خبری بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی مطرح شد
تمدید مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 9 آذرماه
06-09-1402
مدیریت تربیت بدنیدر راستای کمک به حفظ محیط زیست و زندگی پایدار
در راستای کمک به حفظ محیط زیست و زندگی پایدار
10-07-1402
مدیریت تربیت بدنیدر راستای تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت های ورزشی
تفاهم نامه ای مابین مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و هیات آمادگی جسمانی استان زنجان امضاء گردید.
31-03-1402
مدیریت تربیت بدنیدر راستای بسط و گسترش ورزش های همگانی و تفریحی در بین دانشگاهیان
تفاهم نامه همکاری فی مابین باشگاه تخصصی کوهنوردی و سنگ نوردی ترانگو و دانشگاه زنجان امضاء گردید.
01-06-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبیرستان های شاهد مهدیه و بهارستان زنجان در رصدخانه
بازدید دبیرستان بهارستان و شاهد مهدیه از رصدخانه دانشگاه
08-02-1403
رصدخانه دانشگاه زنجاندبیرستان دخترانه پروین اعتصامی در رصدخانه
بازدید دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی کهلا منطقه بزینه رود از رصدخانه
09-12-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبیرستان دخترانه شهید بهشتتی زنجان در رصدخانه
رصد و بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید بهشتی زنجان (دوره دوم)
30-01-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان پسرانه فرهنگیان در رصدخانه دانشگاه
بازدید روزانه دبستان پسرانه فرهنگیان زنجان از رصدخانه دانشگاه
08-09-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان غیر دولتی راه رشد در رصدخانه
بازدید روزانه دانش آموزان دبستان دخترانه غیر دولتی راه رشد زنجان
13-10-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان صدرا در رصدخانه دانشگاه
بازدید دانش آموزان دبستان صدرای کوی فرهنگ از رصدخانه دانشگاه
22-12-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان سلام ابهر در رصدخانه دانشگاه
بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه سلام ابهر از رصدخانه
12-02-1403
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان دخترانه هاجر در رصدخانه دانشگاه
بازدید روزانه دبستان دخترانه هاجر زنجان از رصدخانه دانشگاه
07-09-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان دخترانه فرشته در رصدخانه
بازدید دانش آموزان دخترانه فرشته از رصدخانه دانشگاه
16-11-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان دخترانه سما در رصدخانه دانشگاه
بازدید مدرسه دخترانه سما زنجان از رصدخانه دانشگاه
30-01-1402
رصدخانه دانشگاه زنجاندبستان بهارستان زنجان در رصدخانه دانشگاه
بازدید و رصد دانش آموزان مدرسه ابتدایی بهارستان زنجان از رصدخانه
26-01-1402