خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1081-1095 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
گزارش تصویری از جلسه اساتید مشاور انجمن های علمی با حضور ریاست و معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، زمان: 29 آبان ماه 1402
29-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
گزارش برگزاری جلسه انتخاب دبیرکل دانشکده مهندسی، زمان: سه شنبه 30 آبان ماه 1402
01-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی فلسفه و زبان انگلیسی برگزار می کند
نشست تخصصی لکان در کرانه ی فلسفه و زبان، زمان: دوشنبه 15 آبان ماه 1402 ساعت 10:30 تا 12
10-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی نجوم و مکانیک برگزار می کند
اکران فیلم "First Man"، زمان: 16 مهرماه 1402 ساعت 15:30
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
نشست علمی کشاورزی هوشمند و استارت آپ های دیجیتال، زمان: دوشنبه 29 آبان ماه 1402 ساعت 10 تا 12
27-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ با همکاری کانون های اقتصاد و سیمرغ برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "THE BIG SHORT"، زمان: یکشنبه 13 اسفندماه 1402 ساعت 15
13-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ بسیج دانشجویی
گزارش تصویری از کاروان پیاده روی اربعین دانشجویان دانشگاه زنجان
27-06-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ بسیج دانشجویی برگزار می کند
اجرای نمایش تئاتر "عطش دیدار"، زمان: دوشنبه 27 فروردین ساعت15
25-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ بسیج دانشجویی برگزار می کند
اکران فیلم دسته دختران، زمان: یکشنبه 23 مهرماه ساعت 15:30
23-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ جهاد دانشگاهی برگزار می کند برگزار می کند برگزار می کند
جشنواره غذاهای بومی و محلی دانشجویی، زمان: یکشنبه 3 دیماه 1402 ساعت 12، زمان: یکشنبه 3 دیماه 1402 ساعت 12، زمان: یکشنبه 3 دیماه 1402 ساعت 12
02-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار شد
گزارش تصویری از ادای احترام تعدادی فعالان حوزه قرآن و عترت دانشگاه به خانواده شهید مدافع حرم، داود مرادخانی، زمان: 11 دیماه 1402
12-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار شد
کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور قاری ممتاز استان آقای سید یوسف موسوی ، زمان: روز دوشنبه 25 دیماه
29-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار می کند
اولین کرسی تلاوت قرآن کریم، زمان: دوشنبه 6 آذر بلافاصله بعد از نماز ظهر و عصر
06-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار می کند
سه شنبه های قرآنی (تدبر در قرآن)، زمان: سه شنبه ها
27-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار می کند
دوشنبه های فرهنگ با عنوان شرح بوستان سعدی، زمان: دوشنبه 13 آذر 1402
11-09-1402