خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1111-1125 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تحليل و تعيين ساختار هندسي لوله‌هاي گردابي چند... 4 اردیبهشت کلاس 203 اداری
30-01-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بررسی عددی تاثیر منابع حرارتی بر روی توزیع... 26 شهریور ساختمان اداری
20-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بررسی تغییرات خصوصیات مکانیکی پوشش های سد حرارتی در...27 شهریور سالن کاوه
26-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کنترل فعال جریان اطراف استوانه با کمک... 14 تیر ساختمان اداری
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
پاسخ دینامیکی ورق‌های مستطیلی میرا شده به‌...یک بهمن ساختمان اداری
03-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد
بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران...یک خرداد کلاس 203 اداری
25-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد
سنتز و شناسایی مزوحفره سیلیکایی منظم حاوی...13 شهریور سالن کاوه
12-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری
طراحی مدرسه ابتدایی روستای برنلیق با... 24 تیر آتلیه 1
20-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری
طراحی خانه کودکان بی ­سرپرست به منظور...25 تیر آتلیه یک
24-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری
طراحی دهکده گردشگری سلامت در...26 تیر آتلیه یک
24-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری
طراحی باغ بازی کودک...یک آبان آتلیه 4
29-07-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ارائه الگويي براي انتخاب ماشین‌آلات معدني مناسب بر اساس...2 مرداد سالن کاوه
27-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قایسه عملکرد قابهای مهاربندی مرکز گرا...10 بهمن ساختمان اداری
09-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
بهینه سازی پارامترهای مؤثر در لایه بندی حرارتی و...17 بهمن ساختمان اداری
16-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مطالعه بر روی خصوصیات مقاومتی نمونه‌های...17 بهمن سالن کاوه
16-11-1402