خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1126-1140 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه
26-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه
26-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساخت و ارزیابی عایق پانل چندلایه‌ی تحت خلا با ...17 بهمن سالن کاوه
11-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و شبیه­ سازی حسگر زیستی نانومتری بر...2 بهمن سالن روزبه
03-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
استفاده از روش ترکیبی برای بهبود ردیابی نقطه...21 تیر 203 ساختمان اداری
20-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدل­سازی و شبیه ­سازی ریزشبکه های قدرت ترکیبی ...9 بهمن سالن کاوه
08-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و شبیه­ سازی جاذب تنظیم­ پذیر گرافینی پهن­ باند...14 بهمن ساختمان اداری
09-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
تفکیک منابع سیگنال‌های گفتاری مخلوط شده با ...14 بهمن ساختمان اداری
14-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و ساخت سیستم کنترل مستقیم گشتاور...17 بهمن ساختمان اداری
14-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدل‌سازی و کنترل ریزشبکه‌های قدرت با...16 بهمن ساختمان اداری
16-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و شبیه­ سازی یک LNA عملکرد بالا در...3 بهمن ساختمان اداری
03-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری-دانشکده علوم
باعنـوان رنگ‌آمیزی وقوعی قوی گراف‌ها
26-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی برق
تحلیل حرارتی جامع ترانسفورماتورهای...8 بهمن سالن کاوه
07-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی برق
پیش بینی پتانسیل وقوع رفتار سرقت از روی تصاویر...30 مهر سالن کاوه
29-07-1402
دانشکده علوم انسانیجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی
ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران
15-12-1402