خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 106-120 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراعلام فراخوان
شرکت در چهارمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهدوایثارگر کشور
08-11-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاعلام نتایج جشنواره عروج ثانیه ها
ویژه دانشگاهیان دانشگاه زنجان
08-03-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاعلام نتایج مسابقه
اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی میثاق نامه مکتب حاج قاسم(وصیت نامه سیاسی الهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)
25-10-1401
روابط عمومياعیاد شعبانیه مبارک
ولادت سه نور ولایت مبارک باد
06-12-1401
معاونت پژوهش و فناوریافتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
فناوری و فن بازار
14-09-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد دانشگاه
اقامه نماز جماعت نمازهای یومیه در دانشگاه زنجان
26-09-1401
مدیریت تربیت بدنیالمپیاد ورزشی دانشگاه های استان
المپیاد ورزشی دانشگاه های استان
14-01-1401
دانشکده مهندسیامتحان میان ترم فیزیک
به صورت هماهنگ
08-08-1401
روابط عموميامضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و معاونت حقوق بشر دادگستری
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری امضا شد
24-03-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ورود های 98 و 99
05-02-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان دختر کارشناسی ورودی 1400 و دانشجویان شبانه
02-06-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان پسر کارشناسی ورودی 1400
08-06-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه ویژه دانشجویان کارشناسی دختر ورودی 1400 روزانه
17-11-1401
معاونت دانشجوييانتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
22-03-1401
معاونت پژوهش و فناوریانتخاب غرفه دانشگاه زنجان
بعنوان غرفه برتر
23-09-1401