خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1321-1335 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن فرهنگ و سیاست
فراخوان عضویت در انجمن فرهنگ و سیاست
01-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی مهندسی عمران و نقشه برداری برگزار می کند
نشست دبیران منطقه 3 اتحادیه انجمن های علمی مهندسی عمران و نقشه برداری، زمان: چهارشنبه 9 اسفندماه
05-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی حقوق و مهندسی عمران برگزار می کند
وبینار تحلیل قراردادهای پیمان، زمان: پنج شنبه 13 اردیبهشت ساعت 19
11-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
ثبت نام انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی در سال تحصیلی 1403- 1404، زمان: تا 12 اردیبهشت
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
گزارش تصویری حضور آقای دکتر کلانتری _معاون فرهنگی وزير محترم عتف در غرفه دانشگاه زنجان جشنواره حرکت، زمان: 3 دیماه 1402
04-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
گزارش تصویری از جلسه اساتید مشاور انجمن های علمی با حضور ریاست و معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، زمان: 29 آبان ماه 1402
29-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
گزارش برگزاری جلسه انتخاب دبیرکل دانشکده مهندسی، زمان: سه شنبه 30 آبان ماه 1402
01-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی فلسفه و زبان انگلیسی برگزار می کند
نشست تخصصی لکان در کرانه ی فلسفه و زبان، زمان: دوشنبه 15 آبان ماه 1402 ساعت 10:30 تا 12
10-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی معماری و عمران برگزار می کند
بازدید از پروژه مسکن ملی کوی زیتون زنجان، زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 ساعت 13:30
16-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی نجوم و مکانیک برگزار می کند
اکران فیلم "First Man"، زمان: 16 مهرماه 1402 ساعت 15:30
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های فلسفه و اقتصاد برگزار می کند
اخلاق در اقتصاد، زمان: دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10
24-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
نشست علمی کشاورزی هوشمند و استارت آپ های دیجیتال، زمان: دوشنبه 29 آبان ماه 1402 ساعت 10 تا 12
27-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ با همکاری کانون های اقتصاد و سیمرغ برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "THE BIG SHORT"، زمان: یکشنبه 13 اسفندماه 1402 ساعت 15
13-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ بسیج دانشجویی
گزارش تصویری از کاروان پیاده روی اربعین دانشجویان دانشگاه زنجان
27-06-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ بسیج دانشجویی برگزار می کند
نشست مبارزه جمعی با مافیا، زمان: چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
05-02-1403