خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1321-1335 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیگام موفقيت آميز اول اصلاح نژادي دام سنگين مزرعه آموزشي و پژوهشي
-
15-09-1400
معاونت پژوهش و فناوریبه مناسبت هفته پژوهش
سال 1400
15-09-1400
معاونت پژوهش و فناوریپژوهشگران پر استناد یک درصد برتر
دانشگاه زنجان
15-09-1400
دانشکده کشاورزیگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند
بررسی باقی مانده عناصر سنگین در محصولات زراعی
15-09-1400
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه زنجان برگزار می کند :
وبینار " نیروی متخصص و ماهر چالش صنعت دامپروری "
15-09-1400
روابط عموميعرض تسلیت حضور آقای دکتر داود محمدپور زنجاني و آقای مهندس محمود مرادی
تسلیت درگذشت مادرگرامي آقای دکتر داود محمدپور زنجاني (مهندسي) و مادر مقام آقای مهندس محمود مرادی (کشاورزی)
16-09-1400
روابط عموميروز دانشجو گرامی باد
16 آذر روز دانشجو؛ روز استکبارستیزی و عدالتخواهی گرامی باد
16-09-1400
معاونت فرهنگی و اجتماعیشانزدهم آذرماه، گرامیداشت روز " دانشجو "
شانزدهم آذرماه، گرامیداشت روز " دانشجو "
16-09-1400
دانشکده علوممعارفه دانشجویان جدیدالورود زمین شناسی ورودی 1400
شنبه 1400/09/20 ساعت 12:30 به صورت مجازی
16-09-1400
دانشکده کشاورزیگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند
بررسی باقی مانده عناصر سنگین در محصولات زراعی
16-09-1400
روابط عموميبمناسب روز دانشجو نشست صمیمی استاندار زنجان با دانشجویان برگزار شد
نشست صمیمی استاندار زنجان با منتخبین دانشجویان دانشگاه های استان در دانشگاه زنجان برگزار گردید
17-09-1400
کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
به مناسبت هفنه پژوهش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
17-09-1400
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرقابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه زنجان
فراخوان ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
17-09-1400
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی های جدید
 
17-09-1400
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرفعال شدن سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر
 
17-09-1400