خانه  :: اساتید  :: اخبار

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره(ویژه دانشجویان،اساتید،کارکنان و خانواده ها)
ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ایشماره تماس

مدرک و تخصص

زمان مشاوره

مشاور

09036355609

دکتری مشاوره (خانواده و ازدواج)

شنبه تا چهارشنبه ساعت 18-21

دکتر لقمان ابراهیمی

02433052311

روانپزشک

دوشنبه ساعت 10 - 14

دکتر فاطمه رستمخانی

09196736053

دکتری روانشناسی مشاوره (عمومی)

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-14

دکتر اباذر چراغی

09129363945

دانشجوی دکتری روانشناسی

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-14

پریوش شهبازی

09369128927

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-14

جمیله حنیفه لو

09192411142

کارشناس ارشد مشاوره

یکشنبه و سه شنبه ساعت 9- 14

اکبر قاسمی

09195245704

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 14- 20

مهدی یارمحمدی

09919331982

کارشناس ارشد مشاوره

دوشنبه و سه شنبه ساعت 9- 14

داوود منافی

09109600432

دانشجوی دکتری روانشناسی

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9- 14

روح الله یادگاری

09929037897

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9- 14

مینا معصومی

09332742664

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

یکشنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت9- 14

المیرا سمیعی نژاد

09104724046

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

یکشنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 9- 14

انسیه عبداللهی

09027845109

کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

شنبه-یکشنبه -دوشنبه ساعت 9- 14

صدیقه مهری

09127400954

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سه شنبه ساعت 9- 14

لیلا بیات

09198430307

کارشناس ارشد مشاوره و مددکاری

دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 17-21

رقیه مقدم اقاجری

09378666969

کارشناس ارشد روانشناسی و مددکاری

دوشنبه تا چهارشنبه ساعت17-20

سیدمیثم موسوی

02433052311

کارشناس روانشناسی (مسئول پذیرش)

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9-13/30

محبوبه محمدی

02433054197

کارشناس روانشناسی (مسئول پذیرش)

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9-13/30

مریم قربانلو

02433052311

کارشناس ارشد روانشناسی (روانسنج)

شنبه تا دوشنبه ساعت 9-13/30

لیلا اجلی

شماره تماس مرکز مشاوره جهت هماهنگی و نوبت دهی:

 02433054197 02433052311

  • دانشجویان نیازمند به خدمات روانپزشکی می توانند روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 14 با شماره 02433052311 تماس بگیرید.
  • مراجعین قبلی مرکز مشاوره می توانند مستقیماً با مشاور و روانشناس خود صرفاً در ساعات و روزهای تعیین شده تماس بگیرند.
  • در صورت عدم پاسخگویی و ضرورت با شماره 09036355609 دکتر ابراهیمی (مسئول مرکز مشاوره دانشگاه) تماس بگیرید.
  • جهت دریافت پیام های انگیزشی و بسته های آموزشی در حوزه های بهداشتی، روانشناختی و ورزشی به لینک زیر در واتساپ بپیوندید.

https://chat.whatsapp.com/Czi9ZnDsDDtGxxKKiTuJIY   عنوان گروه  CounselingCenter_Znu

 

 


ارسال شده در مورخه: 25-01-1399