خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه زمانی جدید ارائه خدمات دندانپزشکی
برای موارد اورژانسی از 14 فروردین99 به اطلاع دانشگاهیان محترم میرساند

دندان پزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه  در ایام و ساعات ذیل دایر می باشد.

یکشنبه ها و دوشنبه ها  از ساعت 10 صبح تا 13(صرفا" برای موارد اورژانسی)

*قبل از مراجعه جهت اطمینان از حضور دندان پزشک حتما" با شماره های

33364958
09332011854

تماس بگیرید 

 

 با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 10-02-1399