خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص شرایط اسکانقابل توجه دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد متقاضی اسکان خوابگاه در ایام پس از بازگشایی دانشگاه از تاریخ 17/03/1399

الف- اسکان صرفا به آن دسته از دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که جهت انجام پایان نامه خود نیاز به دسترسی به امکانات آزمایشگاهی دانشگاه داشته و نیازمند حضور در دانشگاه هستند.

ب- رعایت الزامات بهداشتی ابلاغ شده در پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان برای ساکنین خوابگاهها الزامی می‌باشد.

ج- جهت اخذ مجوز اسکان مراحل زیر توسط دانشجوی متقاضی باید انجام پذیرد:

  1. ارایه تقاضای کتبی مبنی بر نیاز به استفاده از امکانات دانشگاه برای انجام پایان نامه به استاد راهنما.
  2. تایید تقاضای دانشجو توسط استاد راهنما با درج عبارت نیاز به حضور دانشجو در دانشگاه برای دسترسی به امکانات دانشگاه جهت انجام پایان نامه.
  3. ارسال تقاضای کتبی تایید شده توسط استاد راهنما از طریق سامانه اتوماسیون اداری به حوزه معاونت دانشجویی (معاون یا مدیر امور دانشجویی و یا رییس اداره خوابگاهها).
  4. دانلود فرم خوداظهاری از لینک، تکمیل و امضای آن و الصاق تصویر آن به تقاضای ارسالی فوق.
  5. دانلود فرم تعهد از لینک، تکمیل و امضای آن و الصاق تصویر آن به تقاضای ارسالی فوق.

د- اداره خوابگاهها پس از دریافت تقاضاها و ارزیابی فرم خوداظهاری دانشجو، نسبت به برنامه ریزی اسکان دانشجو اقدام خواهد کرد (الزاما دانشجو در همان اتاقی که فعلا در اختیار دارد ساکن نخواهد شد).

ه- در اولین فرصت پس از ارزیابی و برنامه‌ریزی با دانشجو تماس گرفته خواهد شد تا نسبت به مراجعه به دانشگاه و شروع فعالیت خود و اسکان در خوابگاه اقدام نماید.

ط- مراجعه دانشجو به دانشگاه صرفا پس از تماس دانشگاه با وی انجام شود و دانشجو پیش از تماس دانشگاه از مراجعه به دانشگاه خودداری نماید. در صورت مراجعه دانشجو پیش از برنامه ریزی اسکان وی توسط اداره خوابگاهها، دانشگاه تعهدی در خصوص اسکان وی نخواهد داشت.

                                                                                                               معاونت دانشجویی - اداره خوابگاه‌ها


ارسال شده در مورخه: 12-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

اطلاعیه اداره خوابگاهها

در خصوص زمان واگذاری خوابگاه برای نیمسال اول 1403-1402 (26-06-1402)

   

اطلاعیه اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه (ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 1401) (14-06-1402)

   

اطلاعیه اداره خوابگاهها

تغییر زمان انتخاب خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی دختر (ویژه ورودی ‌های 99،400 و بهمن 98) (10-05-1402)

   

انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول 1403-1402ویژه دانشجویان روزانه دارای شرایط اسکان در خوابگاه‌های دولتی (28-04-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402