خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش محدود محصول تازه و کاملا ارگانیک نعناع فلفلی
فروش محدود محصول تازه و کاملا ارگانیک نعناع فلفلی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده 
 فروش محصول ارگانیک و تازه نعناع فلفلی؛ از قرار کیلویی پانزده هزار تومان برای همکاران دانشگاهی سر مزرعه و برداشت توسط همکاران. ۸ تا ۱۰ صبح ؛ طی هفته  جاری( کسر از حقوق) محل: بالاتر از خوابگاه خواهران؛ مزرعه گیاهان دارویی پژوهشکده.


ارسال شده در مورخه: 20-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

برداشت و عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده

عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده فناوری های نوین زیستی در روز دوشنبه و سه شنبه4 و 5 مرداد ماه (03-05-1400)

   

برداشت و عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده

عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده فناوری های نوین زیستی در روز یکشنبه 27 تیر ماه (26-04-1400)

   

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان (26-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا