خانه  :: اساتید  :: اخبار

بیمه حوادث دانشجویی
سال تحصیلی 98-99بیمه حوادث دانشجویی

حَسَبِ عقد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی به شماره 80681003996 مورخه 98/7/10 با بیمه ملت کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل چه داخل دانشگاه و چه خارج دانشگاه در بازه زمانی 98/7/01لغایت99/6/31تحت پوشش این بیمه بوده و در صورت وقوع حادثه می بایست در اسرع  وقت از زمان وقوع حادثه با در دست داشتن مدارک زیر جهت دریافت معرفی نامه به مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه واقع در پشت معاونت دانشجویی و استخر مراجعه نمایند.


*میزان تعهدات بیمه گر:

1-    پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان حداکثر تا 300،000،000 ریال در طول سال قرار داد.

2-    پرداخت غرامت نقص عضو جزیی ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان حداکثر تا  300،000،000 ریال در طول سال قرار داد.

3-   پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائمی ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان  حداکثر تا 300،000،000 ریال در طول سال قرار داد.

4-  جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا 60،000،000 ریال در طول سال قرار داد.

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای دریافت خسارت:

-اصل و کپی کارت ملی.

-اصل و کپی کارت دانشجویی.

-گزارش حادثه که توسط خود شخص تهیه و به تایید مسولین ذی ربط و ذی صلاح محل  وقوع حادثه و دانشگاه رسیده باشد.

-اصل نُسخ ،مدارک و فاکتورهای مرتبط با درمان.

-دریافت معرفی نامه از مرکز بهداشت ودرمان

 

با آرزوی تندرستی و سلامت
 


ارسال شده در مورخه: 21-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان

نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1401 (22-03-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

واکسیناسیون نوبت دوم در دانشگاه زنجان