خانه  :: اساتید  :: اخبار

تعطیلی ارائه خدمات دندانپزشکی
برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونادانشگاهیان گرامی
برای جلوگیری از شیوع  و گسترش بیماری کرونا
 دندانپزشکی دانشگاه تعطیل می باشد.

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 17-04-1399

آخرين اخبار با موضوع: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی

بیمه حوادث گروهی (19-07-1401)

   

قابل توجه دانشگاهیان گرامی

برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه (17-07-1401)

   

اطلاع رسانی مجدد بیمه حوادث دانشجویی

سال تحصیلی 1400-1401 (25-04-1401)

   

شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان

نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1401 (22-03-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان