خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور سرکار خانم هدی نصیرا
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی خانم هدی نصیرا (گروه شیمی)ما همه فانی و بقا بس توراست

همکار گرامی

سرکار خانم هدی نصیرا

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر جمیل برای جنابعالی، خانواده محترمتان و سایر بازماندگان خواهانیم.

;
ارسال شده در مورخه: 21-04-1399

آخرين اخبار با موضوع: تسلیت

عرض تسلیت حضور آقای حسین رستمی

تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای حسین رستمی (دانشکده علوم) (05-09-1401)

   

عرض تسلیت حضور خانم سعیده بهراملوئیان

تسلیت درگذشت "پدر" گرامی خانم سعیده بهراملوئیان (دانشکده علوم) (05-09-1401)

   

عرض تسلیت حضور آقای عسگر تروان

تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای عسگر تروان (اداره تغذیه) (05-09-1401)

   

عرض تسلیت حضور خانم فاطمه کریمی

تسلیت درگذشت "پدر" گرامی خانم فاطمه کریمی (دانشکده علوم) (24-08-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
تسلیت

عرض تسلیت حضور آقای دکتر رضا رسولی