خانه  :: اساتید  :: اخبار

اثر تصنیفی آقای دکتر نصراله عباسی با عنوان:
اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها به چاپ رسیدکتاب اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها توسط آقای دکتر نصراله عباسی دانشیار گروه زمین شناسی منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.

 


ارسال شده در مورخه: 22-04-1399

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

840 پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران

پر استناد یک درصد دنیا WOS-ESI (28-08-1401)

   

انتشار کتاب هفت رواق

توسط خانم دکتر یمانی هیات علمی گروه معماری (24-08-1401)

   

رتبه بندی

دانشگاه زنجان (23-08-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

حضور دانشگاه زنجان