خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه معارفه گروه اقتصاد
گروه کارشناسی و ارشد ورودی جدید دعوت هستندگروه کارشناسی و ارشد ورودی جدید دعوت هستند


زمان: شنبه 99/9/29 

ساعت معارفه :

کارشناسی  12_12:30

کارشناسی ارشد  12:30_13 


 با نرم افزار سامانه نیما


ارسال شده در مورخه: 26-09-1399

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

گروه زبان دانشگاه زنجان

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 و 1401 مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی (13-09-1401)

   

مراسم معارفه دانشجویان نوورود گروه فلسفه

مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی 1401 (05-09-1401)

   

گروه زبان ادبیات

English for Specific Purposes: Major Trends in Research (02-09-1401)

   

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته اقتصاد

زمان : روز چهارشنبه 11 آبان ساعت 11:30 در ساختمان علوم اجتماعی (04-08-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

لیست دروس حضوری