خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسليت حضور آقای بهمن محمدیاری
عرض تسليت درگذشت "مادر گرامی" آقای بهمن محمدیاری (معاونت دانشجویی)ضمن عرض تسليت درگذشت "مادر گرامی" جناب آقای بهمن محمدیاری (معاونت دانشجویی) به ايشان وخانواده محترمشان جهت شادي اموات بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نماييم.

;
ارسال شده در مورخه: 28-11-1399

آخرين اخبار با موضوع: تسلیت

عرض تسلیت حضور آقای حسین رستمی

تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای حسین رستمی (دانشکده علوم) (05-09-1401)

   

عرض تسلیت حضور خانم سعیده بهراملوئیان

تسلیت درگذشت "پدر" گرامی خانم سعیده بهراملوئیان (دانشکده علوم) (05-09-1401)

   

عرض تسلیت حضور آقای عسگر تروان

تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای عسگر تروان (اداره تغذیه) (05-09-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
تسلیت

عرض تسلیت حضور آقای حسین رستمی