خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی علمی آقای دکتر علیرضا گلستانی فرد
-گروه علوم و مهندسی خاک برگزار می کند:

سخنرانی علمی آقای دکتر علیرضا گلستانی فرد

محقق دانشگاه بوکو وین ( اتریش)

University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU)  

Institute of Soil Research

 

اهمیت توجه به فرایندهای ریزوسفری در مدیریت و پالایش خاک های آلوده به فلز

 

عناوین فارسی و انگلیسی:

ترشحات ریشه ای در پاسخ به آلودگی فلز و تخلیه فسفر و کنترل انحلال پذیری و گونه بندی فلزات در ریزوسفر گیاهان

 

Rhizodeposition in response to metal pollution and P depletion controls metal solubility and speciation in the rhizosphere of accumulator and non-accumulator plants
 

زمان یکشنبه 30 آبان 1400 از ساعت 12.30 تا 14

در سامانه adobe connect.

لینک جلسه : https://ac1.znu.ac.ir/class-4001280823_01


ارسال شده در مورخه: 24-08-1400

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

اولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان

دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده علوم برگزار می کنند (05-04-1401)

   

درخواست کاردانشجویی

جهت همکاری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی (12-02-1400)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا"