خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه زنجان برگزار می کند :
کارگاه آموزشی مجازی یک روزه با عنوان: "آیتم های مورد توجه در بدو ورود به گله"انجمن علمی گروه علوم دامی برگزار میکند:


  کارگاه آموزشی مجازی یک روزه با عنوان:

 "آیتم های مورد توجه در بدو ورود به گله"


مدرس کارگاه: آقای دکتر احسان محجوبی


زمان برگزاری کارگاه:روز شنبه 29آبان ماه ساعت 13الی15


جهت شرکت در کارگاه به آدرس
@t.me/ZnuAnimalscience2017

و برای ثبت نام به  آی دی:
@Fereshteh_jafariiii

@fate_rezaie
مراجعه نمایید.

انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 25-08-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه زنجان (05-08-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

دوره های فرهنگی