خانه  :: اساتید  :: اخبار

اسامی دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده
سال 1400آقایان محمد رسولی دانشجوی جغرافیا، نادر خادم مقدم دانشجوی خاک، اسماعیل میرمهدی دانشجوی مکانیک و خانم فرزانه مرادنیا دانشجوی شیمی بعنوان دانشجویان پژهشگر برگزیده و آقای مجید پناهی دانشجوی فیزیک بعنوان دانشجوی فناور برگزیده سال 1400 انتخاب شده اند که ضمن تبریک آرزوی توفیق روزافزون از درگاه پروردگار مسئلت داریم.


ارسال شده در مورخه: 28-09-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

840 پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران

پر استناد یک درصد دنیا WOS-ESI (28-08-1401)

   

انتشار کتاب هفت رواق

توسط خانم دکتر یمانی هیات علمی گروه معماری (24-08-1401)

   

رتبه بندی

دانشگاه زنجان (23-08-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

حضور دانشگاه زنجان